Term and conditions

Term and conditions กฎข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่นักพนันมือใหม่ควรทำความเข้าใจอย่างละเอียด ก่อนเริ่มเข้าใช้บริการผ่านเว็บ ufabetteringm3.com เพื่อที่จะไม่เสียผลประโยชน์ในการเข้าเดิมพัน โดยทางเว็บ ufabetteringm3.com ได้กำหนดข้อบังคับ และเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจน

Term and conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไข

  1. เว็บ ufabetteringm3.com สามารถจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี ไม่มีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการ ให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด หากไม่มีการได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ทางเว็บ ufabetteringm3.com ได้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดิมพัน การชำระเงิน การถอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
  3. ทางเว็บ ufabetteringm3.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า และสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการผ่านเว็บ ufabetteringm3.com ของเรา
  4. ทางเว็บ ufabetteringm3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะ การสมัครสมาชิกของผู้เข้าใช้งานได้ทันที หากมีการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขตามที่กำหนด และจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป จึงสามารถสมัครสมาชิกได้ การสมัครสมาชิกนี้จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน ทางเว็บ ufabetteringm3.com มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการได้ทันที หากไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้
  6. กฎข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ ถูกควบคุมโดยเว็บ ufabetteringm3.com เพียงเท่านั้น และตีความตามกฎหมาย หากเกิดการขัดแย้งจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
  7. หากผู้เข้าใช้บริการมีการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขของทางเว็บ ufabetteringm3.com เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทันที และดำเนินการตามกฎหมาย
  8. หากผู้เข้าใช้บริการมีการสมัครสมาชิกผ่านเว็บ ufabetteringm3.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ทางเว็บ ufabetteringm3.com ได้กำหนดไว้
  9. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บ ufabetteringm3.com เป็นของเว็บ ufabetteringm3.com และไม่สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ หรือคัดลอกได้โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับการอนุญาต
  10. หากผู้เข้าใช้บริการมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไข ติดต่อผ่าน contact@ufabetteringm3.com ได้ทันที
สมัครสมาชิก